Startpagina
mobiele versiecomputer versie
RSS
Informatie | Visie

"Beslis niet over maar mét mensen"


In het kader van maatschappelijke veranderingen en ontwikkelingen moet aanbodgestuurde zorg  worden omgebogen naar een vraaggericht en samenhangend aanbod van zorg en welzijn. Uitgangspunt is dat in dit proces de patiënt, de cliënt, de burger centraal staat en alle levensdomeinen worden betrokken.

In de visie van Ondernemen met Zorg staat centraal:
  • Het ontwikkelen van het bewustzijn van een brede maatschappelijke verantwoordelijkheid vanuit alle disciplines in de samenleving
  • Het leggen van verbindingen op alle niveaus
  • Het versterken van de positie van de burger, de zorgvrager en de mantelzorger

Nog te vaak wordt gepraat over in plaats van met de patiënt, de cliënt, de burger. Nog te vaak wordt verondersteld door overheid en zorgaanbieders dat zij exact weten wat de burger nodig heeft, zonder dit aan de burger zelf te hebben gevraagd. "Beslis niet over maar met mensen!"

In de visie van Ondernemen met Zorg:
  • Gaat de gemeente voorafgaand aan beleidsvorming eerst in gesprek met inwoners
  • Gaat de zorgaanbieder aan het begin van veranderingsprocessen en nieuwe initiatieven de dialoog aan met de zorgvrager over diens wensen en behoeften
  • Voert de patiënt, de cliënt zoveel mogelijk de regie over zijn eigen zorg- en leefproces


Delen opDelen op TwitterDelen op FacebookDelen op LinkedInDelen op Google+E-mail

©2019 Webdesign Marco TibbenRedactie
This site is protected by reCAPTCHA and the Google Privacy Policy and Terms of Service apply.