Startpagina
mobiele versiecomputer versie
RSS
Informatie | Profiel

Breed georiënteerd, bedrijfsmatige achtergrond, verbanden leggen, resultaatgericht, betrokken

.
Mijn naam is Betty Stam. Sinds medio 2010 ben ik volledig als freelancer werkzaam op het terrein van het versterken van de positie van cliënten, patiënten en burgers in het Sociaal Domein.

Tot 2010 ben ik werkzaam geweest  als financieel administrateur voor diverse bedrijven, een aantal adviesbureaus en een kleine zorginstelling. Door mijn zijdelingse betrokkenheid bij de zorg, persoonlijke ervaringen met mensen in mijn eigen omgeving  en mijn actieve inzet in het verleden voor de Vereniging Kind en Ziekenhuis, ben ik altijd erg geïnteresseerd geweest in de ontwikkelingen in de zorgsector.

De afgelopen jaren heb ik veel geïnvesteerd in het verdiepen van mijn kennis op het gebied van zorg en welzijn, maatschappelijke ondersteuning en het opbouwen van een netwerk. Naast deelname aan studiedagen, trainingen en workshops heb ik de opleiding Wmo consulent aan Saxion Hogescholen gevolgd.  

Sinds 2008 werk ik voor en met verschillende organisaties die betrokken zijn bij de hervorming van het sociaal domein. O.a. Zorgbelang Overijssel, Koepel Adviesraden Sociaal Domein en het landelijk programma "aandacht voor iedereen".

De huidige ontwikkelingen in zorg en welzijn en in de maatschappij in het algemeen vind ik boeiend en bieden naar mijn idee enorm veel uitdagingen. Over de volle breedte van wonen, zorg en welzijn is een cultuuromslag gaande die de komende jaren veel veranderingen teweeg zal brengen.
Omdat ik mij maatschappelijk betrokken en verantwoordelijk voel, wil ik graag actief in dit proces participeren vanuit de gedachte dat o.a. de vergrijzingproblematiek ook als een uitdaging kan worden gezien.  Mede vanuit mijn ervaring met cliëntenparticipatie in het Kind en Ziekenhuisgebeuren heb ik vertrouwen in de kracht van mensen om bewegingen op gang te brengen. Mijn persoonlijke overtuiging is dat de burger, de cliënt, de patiënt  als een volwaardige partner vanuit zijn “mens zijn” invloed moet kunnen uitoefenen op al deze veranderingsprocessen." In Nederland wordt zorg gezien als een financiële last voor de samenleving.Vanuit mijn bedrijfsmatige achtergrond kijk ik ook met een andere blik naar processen. Zorg heeft immers, ook vanuit economisch perspectief, een toegevoegde waarde voor de samenleving "Betty Stam


Delen opDelen op TwitterDelen op FacebookDelen op LinkedInDelen op Google+E-mail

©2019 Webdesign Marco TibbenRedactie
This site is protected by reCAPTCHA and the Google Privacy Policy and Terms of Service apply.