Startpagina
mobiele versiecomputer versie
RSS
Telezorg: niet naar de dokter dankzij ICT

 | Telezorg: niet naar de dokter dankzij ICT
Zorg en ICT:
Sinds de discussies rond het Elektronisch Patiënten Dossier ligt die relatie wat gevoelig. Toch ontkomen we er in de toekomst niet aan de efficiency in de zorg te vergroten door automatisering. Hoe die toekomst eruit kan zien, wordt al duidelijker door de meest recente initiatieven en projecten in de telezorg.

Intel lanceerde tijdens het WCIT 2010-congres in de RAI afgelopen week hun Health Guide patiëntensysteem voor de gezondheidszorg in Nederland. Het systeem is al langere tijd in gebruik in met name Engelstalige landen, maar het is nu aangepast aan de Nederlandse wet- en regelgeving en toegesneden op de specifieke wensen van de Nederlandse markt.

Het systeem bestaat uit een speciale computer met aanraakgevoelig scherm, die via het internet patiëntgegevens doorstuurt naar artsen. Die gegevens haalt het via bluetooth binnen van speciale bij de set behorende medische apparatuur, zoals weegschalen en bloeddrukmeters.

Zelfzorg
Het idee erachter is simpel: terwijl de zorgvraag toeneemt, neemt de capaciteit in de zorg af. Als er in de zorg niet snel iets verandert, is het binnenkort niet meer mogelijk alle patiënten van adequate zorg te voorzien. Grote efficiency-slagen in de zorg zijn onvermijdelijk, en dat is een kolfje naar de hand van de ICT.

Het idee achter de Intel Health Guide is simpel: patiënten met chronische ziekten vergen vaak veel tijd en aandacht van medische begeleiders, terwijl die aandacht in de meeste gevallen bestaat uit controle, zonder dat er een directe medische noodzaak bestaat voor fysieke aanwezigheid van de arts. In dergelijke gevallen is het idee dat dankzij Telezorg, zorg op afstand, een belangrijk deel van de controletaken kan worden overgedragen op de patiënt zelf.

Patiënten die aan de criteria voor Telezorg voldoen, krijgen een op hun aandoening toegesneden pakket apparatuur thuis afgeleverd, bestaande uit de hoofdcomputer (de ‘PHS6000’; vereist een breedbandverbinding bij de patiënt) en meetapparatuur, afhankelijk van het ziektebeeld. De patiënt meet op vooraf afgesproken tijden bepaalde waarden als lichaamsgewicht en bloeddruk, die door de hoofd-unit worden vergeleken met wenselijke standaardwaarden. Constateert het apparaat afwijkingen, dan kan het de patiënt aanvullende vragen stellen. Alle gegevens worden automatisch via een beveiligde verbinding doorgezonden naar een Intel datacentrum, waar de dienstdoende arts via het internet de gegevens kan raadplegen. Waar nodig kan de Health Guide of de patiënt zelf via het scherm contact zoeken met een arts naar keuze voor persoonlijke begeleiding. De arts kan bovendien op afstand, naar aanleiding van de gemeten waarden en de antwoorden van de patiënt, aanbevelingen doen over bijvoorbeeld aangepaste medicatie, of een nadere afspraak inplannen.

Wet- en regelgeving
Het Intel Health Guide systeem is niet het enige Telezorg-systeem op de Nederlandse markt, maar wel, met name door de interactiemogelijkheden, het meest uitgebreide van dit moment. Het maakt gebruik van Health Level 7, een internationale standaard voor zorginformatiesystemen, waarmee de samenwerking met andere (medische, financiële, administratieve) IT-systemen zoals het EPD verzekerd moet zijn. Het apparaat zelf heeft het CE-label, waarmee het voldoet aan het EU Medical Device Directive.

Hoewel de patiëntgegevens in het Health Guide-systeem in Intel datacenters worden opgeslagen en bewaard, benadrukte Dirk Roziers, Intel EMEA manager van de Health Guide productlijn, dat Intel nooit eigenaar wordt van de gegevens. Sowieso laat Intel de verkoop, logistiek en ondersteuning van het Health Guide systeem in Nederland volledig over aan partner Fujitsu, die op zijn beurt het gebruik van het systeem overlaat aan de zorginstellingen.

Na een pilot van enkele maanden in 2008/2009 is het systeem aangepast aan de Nederlandse maatstaven. Op dit moment loopt een nieuwe pilot met de aangepaste systemen bij het Martini Ziekenhuis in Groningen, waarbij zwangere vrouwen met diabetes op afstand onder controle staan met behulp van het Health Guide systeem. Het Martini Ziekenhuis heeft al eerder meegedaan aan vergelijkbare telezorg-projecten, zoals de In Touch studie van het Universitair Medisch Centrum Groningen. Op termijn is de verwachting dat met name oudere hartpatiënten van dergelijke systemen gebruik gaan maken.

Kosten?
Wat de kosten zijn van een systeem als Intel’s Health Guide, is niet geheel duidelijk. Volgens Intel is dat vooral een zaak van Fujitsu en de zorginstellingen zelf. Opvallend is wel dat Intel direct toegeeft dat er ook systemen denkbaar zijn die gebruikmaken van bestaande apparatuur bij de patiënten: wat let bijvoorbeeld een patiënt om via een pc of smartphone zelf de benodigde gegevens door te geven aan de begeleidende arts? Volgens Roziers is dat vooral een kwestie van wet- en regelgeving, met name rond de meetapparatuur en de manier waarop die communiceert met de rest van het systeem. Maar inderdaad, geeft hij toe: niets in de wet- en regelgeving belet een arts of patiënt om via wat voor medium dan ook gegevens uit te wisselen die de patiënt zelf, onder eigen verantwoordelijkheid, met eigen apparatuur heeft gemeten, en daarover via een medium naar keuze met de arts te overleggen.

Het voordeel van het Health Guide systeem zit dan ook vooral in gebruiksgemak, standaardisatie van de gegevensverwerking, en een deel automatische diagnose en diagnose-ondersteuning.

Of de gebruikte hardware deze opzet niet nodeloos kostbaar maakt en wellicht op termijn kan worden vervangen door of aangevuld met applicaties op bestaande persoonlijke IT-apparatuur als smartphones en pc’s, zal de praktijk moeten uitwijzen. Dat de gezondheidszorg, en daarmee de maatschappij, niet ontkomt aan intelligente patiënt-managementsystemen die een deel van de zorg diagnose en analyse kunnen overnemen, lijkt gezien de maatschappelijke ontwikkelingen echter onvermijdelijk.

Categorie E-HealthBron Volkert DeenDatum 29/12/2010

Delen opDelen op TwitterDelen op FacebookDelen op LinkedInDelen op Google+E-mail
©2018 Webdesign Marco TibbenRedactie