Startpagina
mobiele versiecomputer versie
RSS
Dag van de Democratie

De Provincie Overijssel vierde dit jaar op 9 september de Dag van de Democratie met een rijk gevuld programma aan  activiteiten in en om het Provinciehuis in Zwolle. Zwolle is de geboortestad van Thorbecke (1798 - 1872). Een groot staatsman die wordt beschouwd als de grondlegger van het parlementaire systeem in Nederland.

De dag van de democratie biedt provincies en gemeenten een mooie gelegenheid om de betrokkenheid van inwoners bij de lokale democratie te vergroten. Ik deed mee aan het democratiespel in de Statenzaal. Welke keuzes maak je als politicus over de middelen die door de overheid beschikbaar worden gesteld voor het provinciaal Openbaar Vervoer. Mag van dit bedrag ook zo’n 20% worden besteed aan het verbeteren van de veiligheid binnen kernen en dorpen van de verschillende gemeenten?

Je kruipt in de huid van een Statenlid en speelt het spel mee. De meningen zijn verdeeld. “De OV”, de partij waarvan ik de woordvoerder ben, vindt dat in het kader van de huidige maatschappelijke ontwikkelingen, het upgraden van het OV een hoge prioriteit moet hebben. Mobiliteit van inwoners is immers in het kader van leefbaarheid, zelfredzaamheid en participatie van groot belang. Daarnaast willen we toch ook onze duurzaamheidsdoelstellingen halen; minder auto’s en meer fiets en OV.
De “Ouderenpartij 55 plus” is van mening dat er wel degelijk geïnvesteerd moet worden in de veiligheid in dorpen en kernen….en dat 65 plussers in de daluren gratis moeten kunnen reizen met het OV. Gedeputeerde Eddy van Hijum is van mening dat daarmee pas écht een gat in de begroting wordt geschoten. Dan ontstaat de bekende discussie dat het toch niet zo moet zijn dat de samenleving moet opdraaien voor de “senior-miljonair”.

De Jongerenraad Overijssel is met veel élan aanwezig in het spel. Veiligheid is volgens hen ook: goede OV voorzieningen waardoor ouderen niet genoodzaakt zijn om tot op onverantwoord hoge leeftijd in eigen auto’s rond te rijden. “Het mag duidelijk zijn waarom ik liever niet bij mijn oma in de auto stap” aldus één v.d. jongeren. Milieudoelstellingen wegen zwaar. Veiligheid binnen kernen en dorpen is een gemeentelijke aangelegenheid. Die keuzes moeten gemeenten samen met hun eigen inwoners maken. Dat 65 plussers in de daluren gratis reizen daar hebben de jongeren geen problemen mee. De vergelijking wordt gemaakt met de studenten-OV. “Jongeren mogen gratis reizen terwijl ze maatschappelijk nog niets hebben gepresteerd. Gratis OV moet dan zeker gelden voor de ouderen; zij hebben tenslotte onze samenleving opgebouwd”. Kortom, zoveel mensen, zoveel meningen.

Ik heb ook gesproken met leden van de Jongerenraad Overijssel. Een enthousiaste groep politiek geëngageerde jongeren die vooral ook andere jongeren in Overijssel wil aansporen om hun stem te laten horen. Maar hoe bereik je deze jongeren? Dat is zelfs voor de Jongerenraad een uitdaging. Uit één van mijn projecten heb ik geleerd dat je jongeren moet opzoeken op plaatsen waar ze al samenkomen. Dat betekent…de straat op, de school in en andere “vindplaatsen” bezoeken!! Laat jongeren zelf bepalen hoe er wordt gecommuniceerd en geef duidelijk en eerlijk antwoord op de volgende vragen: “wat ga je doen met wat ik je vertel? Wat kun je ons bieden? Wat krijgen wij er voor terug?”

Adviesraden zijn ook naarstig op zoek naar input van jongeren in hun gemeente. Er bestaan jongerenraden maar die blijken in de praktijk vaak niet zo goed te functioneren. In sommige gemeenten zijn onlangs kinderraden geïnstalleerd. Deventer is één van de vijf pilotgemeenten. Deze Raad van Kinderen krijgt een heuse stem in de politieke besluitvorming rondom het thema “kinderen die opgroeien in armoede”.
Er ligt nog een grote uitdaging om jongeren werkelijk te bereiken en mee te laten praten over gemeentelijk en provinciaal beleid.

Even later zie ik gedeputeerde Eddy van Hijum op het poppodium met zijn ambtenarenband RegioHead. Commissaris van de koning Ank Bijleveld zie ik zichtbaar genieten van het optreden van akoestisch popmuzikant Stef Tijhaar. Met een teveel om hier op te noemen aantal activiteiten kon je je als bezoeker gemakkelijk een hele dag aangenaam vermaken in en rond het provinciehuis van Overijssel.

Betty Stam, 15 september 2017
Zelfstandig adviseur Sociaal Domein
Beleidsadviseur Koepel Adviesraden Sociaal Domein
Adviseur versterking cliëntenparticipatie  Programma Aandacht voor Iedereen (Zorgbelang Overijssel)

Categorie BlogBron Betty StamDatum 15/09/2017

Delen opDelen op TwitterDelen op FacebookDelen op LinkedInDelen op Google+E-mail
©2018 Webdesign Marco TibbenRedactie