Startpagina
mobiele versiecomputer versie
RSS
Zorguitgaven in Nederland 2011

In 2011 bedroegen de uitgaven aan zorg 90 miljard euro, dat becijferde het CBS. Dit bedrag omvat zowel gezondheidszorg als welzijnszorg. In elf jaar tijd was er een groei van ruim 90%. Het geld dat aan zorg wordt uitgegeven is voor groot deel afkomstig van de premies die betaald worden aan zorgverzekeraars en premies die van het loon worden ingehouden, zoals de AWBZ premie. Een klein deel (9,6%) betalen mensen uit eigen zak. Per hoofd van de bevolking komen de zorguitgaven neer op 5.392 euro. Zorguitgaven verschillen sterk per individu en zijn bijvoorbeeld afhankelijk van leeftijd of het hebben van chronische ziekten. Vooral ouderdom brengt vaak hogere zorguitgaven met zich mee. Van de toename sinds 2000 is ongeveer 15% toe te schrijven aan de vergrijzing. Een veel belangrijkere verklaring vormt het toegenomen aantal behandelingen en de toename van het aantal behandelmogelijkheden. Ruim een kwart van al het geld gaat naar ziekenhuiszorg, slechts 3% gaat op aan huisartsenzorg.

De Kosten van Ziekten studie van het RIVM liet zien dat psychische stoornissen zeer hoge uitgaven met zich meebrengen. Hieronder vallen bijvoorbeeld ook dementie en verstandelijke handicap. Ter vergelijking: psychische stoornissen kosten bij elkaar meer dan vier maal zoveel als alle gevallen van kanker bij elkaar. Het CPB becijferde dat een fictief gezin met een huishoudinkomen van 1,5 keer modaal en twee kinderen zo’n 23% van het bruto salaris kwijt is aan collectieve zorguitgaven. Rekenen we daar eigen betalingen bij, dan kunnen we vaststellen dat iets minder dan een kwart van het salaris uiteindelijk naar de zorg gaat. Uit cijfers van de OECD blijkt dat Nederland op de Verenigde Staten na de hoogste zorguitgaven heeft als % van het bbp. Een belangrijke verklaring hiervoor is dat Nederland veel meer uitgeeft aan langdurige zorg (zoals ouderenzorg en gehandicaptenzorg) dan de meeste andere landen. Zo geeft Nederland per hoofd van de bevolking drie maal zo veel uit aan langdurige zorg als Duitsland en twee maal zoveel als België. We zien echter ook dat de eigen betalingen, dus kosten die niet gedekt worden door collectieve voorzieningen, vergeleken met de meeste landen laag zijn.

Categorie E-HealthBron RIVM - Ministerie VWSDatum 30/06/2012

Delen opDelen op TwitterDelen op FacebookDelen op LinkedInDelen op Google+E-mail
©2018 Webdesign Marco TibbenRedactie