Startpagina
mobiele versiecomputer versie
RSS
Streep door het EPD

De Eerste Kamer heeft definitief tegen de invoering van het landelijke elektronische patiëntendossier (EPD's) gestemd.

30 maart 2011
Ik was geschokt gistermiddag. Dat de Eerste Kamer zomaar een streep kan halen door het landelijk EPD. En dat los van de discussie of dat landelijk EPD nu wel of niet een goed idee is. Maar dat een paar mensen, de woordvoerders van de partijen in de Eerste Kamer, die niet de indruk wekken dat ze helemaal doorgronden wat dat landelijk EPD precies inhoudt, kunnen besluiten om een project dat al tien jaar loopt, waar al 300 miljoen euro in is geïnvesteerd en waar al 60 procent van de zorgaanbieders op is aangesloten kunnen stopzetten. Ongelooflijk.

Niet dat de leden van de Eerste Kamer zich niet goed voorbereid hebben. Ze hebben rapporten laten opstellen en er zijn talloze deskundigen uitgenodigd. Ik heb een keer zo'n bijeenkomst met de Eerste Kamer en een batterij deskundigen mogen meemaken. Het draaide uit op een Babylonische spraakverwarring. Opt-in, push of pull. De hele tijd vroeg ik me af of het nu de taak is van de Eerste Kamer om zich met dit soort details bezig te houden. Ik zag de wanhoop op de gezichten van de deskundigen.

Overziet de Eerste Kamer de gevolgen van deze beslissing? Wat gebeurt er met al die zorgaanbieders die zijn aangesloten op het landelijk schakelpunt (LSP) als datzelfde LSP straks wordt uitgeschakeld? En wat gaan al die leveranciers doen die geïnvesteerd hebben in hun software om die geschikt te maken voor aansluiting op dat landelijk LSP? Ik zie de eerste claims al bij het ministerie van VWS binnen komen.

En hoe moet het nu verder? Het heil moet uit de regio komen, aldus de Eerste Kamer. Maar welke regio-indeling hanteren we daarbij dan? En wat doen we met de mensen die in de ene regio naar de huisarts gaan en in de andere regio naar het ziekenhuis? En komen er dan allemaal regionale schakelpunten? Aan welke eisen moeten die dan voldoen?

Misschien zie ik 't te somber in maar dit lijkt me een enorme stap terug in de toch zo noodzakelijke automatisering van de gezondheidszorg. Dure les is dat de overheid zich in het vervolg maar afzijdig moet houden van de uitvoering en zich beter kan beperken tot het stellen van eisen en voorwaarden: vanaf 2013 moet iedere hulpverlener elektronisch patiëntgegevens kunnen uitwisselen volgens bepaalde veiligheidseisen en standaarden. Hoe, zoek dat zelf maar uit. De inspectie gaat het controleren en zo nodig sancties opleggen. Met klachten kunt u zich tot de Eerste Kamer wenden.

Mario Gibbels, hoofdredacteur ICTzorg

Categorie E-HealthBron Zorgvisie april 2011Datum 05/09/2011

Delen opDelen op TwitterDelen op FacebookDelen op LinkedInDelen op Google+E-mail
©2018 Webdesign Marco TibbenRedactie