Startpagina
mobiele versiecomputer versie
RSS
Niet van Later Zorg ministerie van VWS

Toekomst van de zorg gebundeld in ‘Niet van later zorg"
14 februari 2007
Het ministerie van VWS geeft de bundel ‘Niet van later zorg’ uit voor iedereen die betrokken is bij de zorg. ‘Niet van later zorg’ schetst met behulp van vier scenario’s een beeld van de toekomstige spelers op het zorgveld en nodigt de lezer uit om na te denken over de toekomst van onze gezondheidszorg. Vraag deze inspirerende én bezinnende publicatie  aan bij het ministerie.

Vier scenario’s schetsen de toekomst
Tegen deze sociaal culturele achtergrond schetst ‘Niet van later zorg’ met behulp van vier scenario’s hoe onze toekomst eruit kan zien:

1.  Het scenario ‘Collectieve Voorspoed’ legt de nadruk op een grote verantwoordelijkheid van de overheid bij enkele succesvolle hervormingen van het sociale zekerheidsstelsel en een hoge economische groei.
2.  Bij ‘Keuzerijk Perspectief’ gaat het om het vergroten van de individuele verantwoordelijkheid van de burger bij een versoberd sociale zekerheidsstelsel en een hoge economische groei. Hierbij vindt een verschuiving plaats van collectieve naar private regelingen.
3.  Dit staat lijnrecht tegenover het scenario ‘Samen Delen’ dat juist de collectieve verantwoordelijkheid benadrukt. Hervormingen hebben hierbij meer collectieve arrangementen tot gevolg.
4.  ’Selectieve Groei’ is ten slotte gericht op een grotere individuele verantwoordelijkheid bij een lage economische groei. Hierbij is bijverzekeren noodzakelijk naast de basisarrangementen die er zijn in zorg en sociale zekerheid.

Relevante vragen
In de bundel staat de vraag centraal wat er moet gebeuren om ook in de toekomst kwalitatief hoogwaardige zorg voor iedereen toegankelijk te houden, hoe eigen initiatief en verantwoordelijkheid ruimte kunnen krijgen en hoe dit alles mogelijk is binnen realistische economische kaders. De antwoorden liggen mogelijk in de vier zorglandschappen die de bundel herbergt. Deze zijn gebaseerd op de bovenstaande toekomstscenario’s.

Niet van later zorg. 99 x inspiratie, opvallende gedachten en overwegingen uit een reeks debatten. naar het document Klik hier
Bron: niet van later zorg ministerie van VWS


Delen opDelen op TwitterDelen op FacebookDelen op LinkedInDelen op Google+E-mail
©2018 Webdesign Marco TibbenRedactie