Startpagina
mobiele versiecomputer versie
RSS
De kracht van de Buurtzorgformule

"De kunst is om experimenten te laten ontstaan. Niet vanuit de instelling maar vanuit de mensen en de buurt".
Bron: Interview met Jos de Blok in het kader van de NVTG Bouwaward

Toekomst


Buurtzorg heeft volop toekomst. De effectiviteit van buurtzorg voor verschillende doelgroepen wordt onderzocht. Er wordt met een aantal Hogescholen gedacht over een Buurtzorgacademie waarin meer aandacht is voor opleiding in de gehele breedte van de zorg en verdere ontwikkeling van o.a. zorg en domotica. De wijkverpleging zou weer meer status moeten krijgen. Stedenbouwers en architecten zouden met een andere blik hun wijken moeten bouwen. De politiek zou meer lef moeten hebben om écht iets te veranderen in de zorg met menselijke maat. Nu staat het bol van de versplinterde ideeën waar veel mensen last van hebben.(interview Jos de Blok NVTG bouwaward)

Wat is buurtzorg?


Buurtzorg is een thuiszorgformule waarbij zo direct mogelijk oplossingen voor problemen van mensen worden gezocht. Er zijn in 2 jaar tijd zo'n 170 Buurtzorgteams ingezet in Nederland. Circa de helft in de grote steden en de helft op het platteland. Deze teams zijn in dienst van de Buurtzorgorganisatie. Het aantal neemt nog steeds toe met zo'n 6 tot 10 locaties per maand.

Onderscheidend


De kracht van de Buurtzorgformule is dat het anders is georganiseerd dan de traditionele thuiszorg. De organisatie wordt klein gemaakt en zelfsturende teams (van max. 12 goed opgeleide generalisten) krijgen veel meer eigen verantwoordelijkheid. Ze kijken waarmee een cliënt geholpen kan worden. Een holistische aanpak waarbij ook de omgeving (buurt, familie, mantelzorgers en andere hulpverleners) wordt betrokken. Men is niet uit op het leveren van zoveel mogelijk uren maar op de beste oplossing zodat een cliënt zo snel mogelijk weer onafhankelijk wordt en de teams zich kunnen terugtrekken. De teams zorgen voor continuïteit in dienstverlening en voorkomen daarmee dat voor elk zorgonderdeel een andere zorgverlener bij mensen thuis komt.

Financieel voordeel


Door de Buurtzorgaanpak blijven cliënten korter is zorg en hebben ze ook minder hulp nodig in de zorgperiode. Bovendien is er door de zelfstandigheid en continuïteit van de teams een veel lagere overhead. Een verhouding overhead - directe kosten van 7% in plaats van een gemiddelde van 25%. Dat compenseert ruimschoots de hogere salariskosten van de goed opgeleide generalisten. Onderzoeken laten zien dat het 2 miljard euro per jaar zou schelen als heel Nederland zo zou werken. Buurtzorg wordt overigens, net als andere thuiszorgorganisaties, uit de AWBZ gefinancierd.

Invloed van ICT


Bij Buurtzorg worden urenverantwoordingen, cliëntgegevens, roosters etc. via internet digitaal bijgehouden. Dat scheelt veel administratie en bovendien komen de medewerkers zo ook eenvoudig met elkaar in contact op het Buurtzorgplein waar kennis en ervaring kan worden uitgewisseld. Een bewuste opzet. Jos de Blok wil zo min mogelijk processen organiseren maar mensen vertrouwd maken met de techniek en zelf de mogelijkheden laten ontdekken. Medewerkers ontdekken zo zelf bruikbare, praktische toepassingen en ontwikkelen deze verder. Zo is in Amsterdam een toepassing ontwikkeld waarbij trombose-prikken vanuit huis gebeurt en cliënten niet meer naar hun arts hoeven. Dit onder begeleiding van het Buurtzorgteam dat daar toch aan huis komt. Zo hoeven familieleden geen vrij meer te nemen om (overdag) mee te gaan naar het ziekenhuis en hoeft men daar ook niet meer geïrriteerd te wachten. Minder kosten, grotere tevredenheid, minder beslag op de kostbare tijd van de arts.

Huisvesting


Uitgangspunt is om mensen zo lang mogelijk in hun eigen omgeving (huis en buurt) zo zelfstandig mogelijk te laten leven.Dat betekent vaak goed vooruitkijken om mogelijke belemmeringen op tijd te kunnen wegnemen. Mensen behouden zo hun zelfvertrouwen en worden minder afhankelijk van zorg. Medewerkers die de buurt en de cultuur goed kennen, kunnen zaken organiseren. Bijvoorbeeld met de woningbouwvereniging, vrijwilligers, maaltijdvoorzieningen etc., om daarna zelf terug te treden. Jos de Blok pleit voor meer financiële ruimte om aanpassingen thuis te doen. In Zweden is dit bijvoorbeeld veel beter geregeld. Dat verdient zich snel terug. Ook zou er meer diversiteit in woonvormen moeten komen waarbij buurtgerichtheid een grotere rol speelt dan de huidige oriëntatie op ziektebeelden.

Bron: NVTG bouwaward 2010: "Bouwen voor zorg met een menselijke maat"


Delen opDelen op TwitterDelen op FacebookDelen op LinkedInDelen op Google+E-mail


Klik hier voor Buurtzorg Nederland

©2018 Webdesign Marco TibbenRedactie