Startpagina
mobiele versiecomputer versie
RSS
Informatie | Activiteiten / projecten

"Gebruik de kracht van mensen

  en neem gezamenlijk verantwoordelijkheid voor maatschappelijke vraagstukken in onze samenleving"

 • Beleidsadviseur Landelijke Koepel Adviesraden Sociaal Domein
Het geven van informatie en het bieden van ondersteuning aan lokale (Wmo) Adviesraden Sociaal Domein

 • Adviseur programma Aandacht voor Iedereen provincie Overijssel
Het landelijk Programma Aandacht voor Iedereen is gericht op het ondersteunen en versterken van (Wmo) Adviesraden Sociaal Domein, lokale belangenbehartigers en leden van cliëntenraden van instellingen in het brede sociale domein. Wmo2015, Jeugdwet en Participatiewet.

 • Projectmedewerker / Beleidsadviseur Belangen Organisaties Overijssel
Onderzoek Arbeidsparticipatie kwetsbare burgers. In beeld brengen van knelpunten, kansen en mogelijkheden.
Project Mantelzorg en Naoberschap: waaronder het opstellen van een checklist voor mantelzorgers ter voorbereiding op het keukentafelgesprek

 • Ondersteunen van een Wmo Adviesraad

 • Ondersteunen van een Cliëntenraad Wet Werk en Bijstand

 • Lid Projectgroep onderzoek Brede Welzijns Instelling gemeente Olst-Wijhe 2013-2014

 • Ondersteuning van een gezin in een Jeugdzorgtraject d.m.v. een zelf georganiseerde Eigen Kracht Conferentie


 • Ondersteunen van de Klankbordgroep Mantelzorg Hengelo
Opzetten en begeleiding van een zelfstandig functionerende belangengroep

 • Projecten Platform Mantelzorg Overijssel (PMO)
Het onder de aandacht brengen van mantelzorg en mantelzorgproblematiek en het werken aan het zelfbewustzijn van de mantelzorger zelf. Behartigen van de belangen van mantelzorgers naar gemeenten, zorgaanbieders en de maatschappij in het algemeen.

 • Projecten Zorgbelang Overijssel o.a.
Patiënten - /cliënten panels voor  apotheken - gezondheidscentra - huisartsenpraktijken en thuiszorginstellingen. Het verbeteren van de kwaliteit van de dienstverlening vanuit gebruikersperspectief. D.m.v. panelgesprekken met gebruikers van zorg in gesprek over de dienstverlening van de zorgaanbieder

 • SENtrum Overijssel
Organisatie onderdeel Zorg en Welzijn  Vrijwilligersfestival Overijssel september 2011

 • Lid initiatiefgroep Innovatieproject in het kader van Telezorg toepassingen voor vaste klanten in de zorg in de regio Salland
 • Lid Dialooggroep naastbetrokkenen/ familiebeleid Dimence
 • Lid Adviesgroep Wond Expertise Centrum Dermatologisch Centrum Isala Klinieken
 • Kind en Ziekenhuis: behartigen van de belangen van kinderen in het ziekenhuis


Delen opDelen op TwitterDelen op FacebookDelen op LinkedInDelen op Google+E-mail

©2018 Webdesign Marco TibbenRedactie